1 z 4 zakończone

Parametry zlewni głównej (dach)

Współczynnik spływu

Parametry opadu

Średni opad roczny, wikimedia.org
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny

Parametry obiektu

W przypadku wykorzystania zbiornika tylko do celów podlewania/nawadniania wypełnij tylko ostatnią sekcję.

Sposoby wykorzystywania wody deszczowej

Powierzchnia podlewana/nawadniana w m²

Prezentacja wyników

Uzysk wody deszczowej

0m³/rok

Zapotrzebowanie na wodę deszczową

0m³/rok

Minimalna wielkość zbiornika

0.00

Polecane produkty 👍

Brak produktów dla zastosowanych filtrów

Spróbuj zmienić warunki instalacji lub skontaktuj się z naszym wsparciem, jeżeli potrzebujesz niestandardowego rozwiązania.

Dostosuj produkty

Posadowienie w wodach gruntowych
Maksymalne przykrycie gruntem
Rodzaj gruntu
Najazd ruchem kołowym

Dobór pojemności zbiornika
na wodę deszczową

Podaj podstawowe dane Twojego budynku i uzyskaj precyzyjny wynik wraz z przykładowymi produktami, które możesz zastosować!